Broń i uzbrojenie

Firma WORKS 11 to podmiot specjalizujący się w prowadzeniu obrotu wyrobami o przeznaczeniu specjalnym i uzbrojeniem. Wraz z rozwojem firma nawiązała szerokie kontakty z przedsiębiorstwami i organizacjami w Polsce, Europie, USA oraz na Bliskim Wschodzie.

Obecnie WORKS 11 może zaoferować broń oraz uzbrojenie dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych, Policji oraz agencji związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Dostarczamy między innymi:

  • Broń, Uzbrojenie, amunicja i pojazdy pancerne,
  • Sprzęt i materiały wybuchowe,
  • Produkty dla jednostek specjalnych,
  • Produkty ochrony wybrzeża i infrastruktury morskiej,
  • Produkty dla lotnictwa,
  • Sprzęt dla pirotechników-minerów,
  • Indywidualne osłony balistyczne,
  • Granaty: dymne, moździerzowe, hukowo-błyskowe, termobaryczne, błyskowy, flashbang, hukowe.

Środki bojowe

Poza dostawami środków bojowych dla odbiorców rządowych związanych z obronnością państwa, WORKS 11 współpracuje z instytutami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą. Dostarczamy technologię kontrolno-pomiarową do badań balistycznych oraz prac badawczo-rozwojowych nad uzbrojeniem.

Firma bierze czynny udział w pracach badawczych, których efekty są doceniane przez akredytowane instytuty techniki wojskowej.

Zapewniamy transfer technologii poprzez udział w międzynarodowych projektach inżynieryjno-remontowych, których celem jest dostarczenie odbiorcy końcowemu środków bojowych o najwyższej jakości. Firma stale poszerza zakres swojej działalności i jest otwarta na zmiany zachodzące na rynku zbrojeniowym.

Sabre Ballistics Chaiseri Gemtech Vop Sage