Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Tytuł projektu: "Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznych systemów i urządzeń"

Nazwa firmy: WORKS 11 Michał Lubiński

Wartość projektu: 2.091.177,12 zł

Wartość dofinansowania: 743.302,96 zł

W wyniku realizacji projektu wprowadzono nowe usługi oraz produkty:

  • System strzelniczy Range Systems Dura-Panel-Block
  • Rejestracja trajektorii pocisku szybką kamerą
  • Prace badawczo rozwojowe i serwisowe

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl