OfertaGranat moździerzowy SMK–60 mm NATO

Granat moździerzowy SMK jest granatem dymnym przeznaczonym do zadymiania terenu zajętego przez nieprzyjaciela, zadymienia punktów obserwacyjnych i ogniowych nieprzyjaciela, wskazywania własnym wojskom celów do zniszczenia oraz osłony przed samonaprowadzającymi się pociskami. Mieszanina robocza granatu oparta jest na czerwonym fosforze.

Znajdziesz tę stronę po słowach: Granat moździerzowy SMK–60 mm NATO