OfertaTERMOBARYCZNY GRANAT RĘCZNY GHTB

Termobaryczny granat ręczny GHTB jest przeznaczony do niszczenia siły żywej wroga na otwartej przestrzeni, w schronach polowych, budynkach, konstrukcjach inżynieryjnych, jak również w wozach opancerzonych i nieopancerzonych. Granat stosuje się przeciwko terrorystom i grupom przestępczym dokonującym aktów terroru i sabotażu w czasach pokoju i na wojnie. Granat jest uzbrojony w zapalnik AF11 (FD-1) lub AF13 (FD-2).

Znajdziesz tę stronę po słowach: TERMOBARYCZNY GRANAT RĘCZNY GHTB