Oferta

7,62 MM WIELOLUFOWY KARABIN MASZYNOWY M-134 MINIGUN

Wielolufowy Karabin maszynowy DillonAero M-134 jest sześciolufową bronią napędową systemu Gatlinga, napędzaną silnikiem elektrycznym prądu stałego o napięciu 24 lub 28 V. Szybkostrzelność M-134: 3000 strz./min., co daje odpowiednio 50 strzałów na sekundę.

M-134 jest bronią dość lekką w porównaniu do osiąganej siły ognia, zwłaszcza że jest obsługiwany przez jednego operatora. Przy użyciu konwencjonalnych karabinów maszynowych, osiągnięcie identycznej siły ognia w natarciu i obronie wymagałoby użycia co najmniej czterech klasycznych karabinów maszynowych. Redukcja liczebności obsługi do jednej osoby jest dużą zaletą logistyczną, pozwalającą zredukować nakłady ponoszone dotąd na utrzymanie czterech strzelców.

Departament Obrony USA używa karabinów M-134 we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, korzystając z ich potężnej siły ognia na lądzie, na morzu i w powietrzu. Lufy Minigunów są produkowane w USA.

Żywotność wiązki luf karabinu M-134 przewyższa wszystkie produkty konkurencji, przekraczając liczbę 100,000 strzałów.Żywotność całego systemu to 1,5 mln strzałów. Pokrycia fosforanowe w połączeniu z grubą powłoką chromu zapewniają naszym lufom możliwość przetrzymania najcięższych warunków frontowych, na lądzie, morzu i w powietrzu.

Znajdziesz tę stronę po słowach: 7,62 MM WIELOLUFOWY KARABIN MASZYNOWY M-134 MINIGUN